Riktlinjer och åtgärder på grund av pandemi

På grund av pågående pandemi har styrelsen beslutat att skjuta upp årsmötet. Vi har kontaktat alla som anmält sig. Vi återkommer med information om när årsmötet kommer hållas så snart vi kan. Här hittar ni vår verksamhetsberättelse för år 2019.

Här hittar ni information från Hyresgästföreningen Riksförbundet om hur vi förtroendevalda och medlemmar ska agera i det läge som råder.

Vill du hjälpa människor som inte själva kan gå ut att handla, hämta paket och liknande? Skriv upp dig på Hyresgästföreningens upprop Goda grannar.

Dessutom: följ rekommendationerna från WHO och Folkhälsomyndigheten. Det betyder bland annat att ni ska vara mycket noga med handhygien och om ni får förkylningssymptom ska ni stanna hemma. Personer som är 70+ och de som har underliggande sjukdomar måste vara särskilt försiktiga. På det sättet kan vi bromsa spridningen av sjukdomen, skydda alla som är äldre och/eller har underliggande sjukdomar och avlasta sjukvård och viktiga samhällsfunktioner.