Hyresgästernas val

Hoten mot allas rätt till ett bra hem är större än på decennier. Vi säger nej till marknadshyror som kommer innebära drastiska hyreshöjningar i stora delar av landet. Vi säger nej till utförsäljning av allmännytta. Vi behöver fler hyresrätter i Göteborg. Bygg för alla plånböcker. Renovera så att alla har råd att bo kvar. Alla har rätt till en god bostad, oavsett inkomst. Mer om vår bostadspolitik hittar du i det bostadspolitiska program som hyresgästföreningarna i Göteborg tagit fram.

Marknadshyror – ett hot mot allas rätt till bostad
Inför valet 2018 har flera partier uttalat sig för att de vill införa marknadshyror. Marknadshyror innebär att hyresvärden ensam bestämmer hur mycket du ska betala i hyra, helt utan förhandling. Hyrorna skulle höjas radikalt i hela Göteborg och allra mest i attraktiva områden som Centrum, Majorna och Kungsladugård. Hyresgästföreningen vill behålla dagens hyressättningssystem och säger nej till marknadshyror. Den kampen fortsätter nu efter valet.

Hur höga blir hyrorna med marknadshyror?
En ny rapport om marknadshyror visar att marknadshyror skulle innebära hyreshöjningar på upp till 5 000 kronor i månaden för många hyresgäster. Rapporten är uppdelad i fem delrapporter om fem svenska städer. Här hittar du rapporten om hur mycket hyrorna skulle höjas i Göteborg. Med marknadshyror skulle du som boende i hyresrätt få mindre pengar kvar att leva för, medan fastighetsägarna skulle öka sina vinster med flera miljarder. Många skulle inte ha råd att bo kvar utan tvingas flytta till mindre lägenheter längre bort från arbete och skola. Trångboddheten och pendlingstiderna skulle öka.

En annan grupp som skulle få det svårare är alla de unga som ännu inte fått tag på ett eget boende. Redan i dag är 213.000 unga ofrivilligt hemmaboende i Sverige. Marknadshyror skulle i många fall göra det helt omöjligt för dessa personer att flytta hemifrån.

Mer trygghet med förhandlade hyror
I dag förhandlas hyran mellan parterna på hyresmarknaden. Hyran ska vara lika för likvärdig lägenhet och bygger på bruksvärdet, det vill säga den standard och kvalitet som finns i lägenheten, fastigheten och i området. Det innebär att hyresvärden inte själv kan bestämma hur hög hyra du ska betala. Att hyrorna sätts genom förhandling är en trygghet för dig som hyresgäst. Vi på Hyresgästföreningen företräder hyresgäster i förhandling med hyresvärdarna och ser till att din hyra inte kan höjas hur som helst.

Så påverkas du av marknadshyror
Om marknadshyror införs kan din hyra höjas med flera tusen kronor i månaden. Se vad just din hyreshöjning skulle bli om marknadshyror skulle införas.

Ta ställning mot marknadshyror
Flera partier har uttalat sig för en friare hyressättning. Fri hyressättning är ett första steg mot marknadshyror, som innebär att marknaden ska bestämma hyrorna. Alla förslag om friare hyressättning är förslag på försämringar för dagens och morgondagens hyresgäster. Läs vår guide där vi sammanfattar partiernas främsta budskap inom bostadspolitiken.