Alla har rätt till ett hem

Har du en egen bostad eller bor du i andra- eller tredjehand? Har du råd med en hyreshöjning på 50 procent? Vet du var du ska ta vägen om du inte kan bo kvar? Har du vänner och släktingar som inte kommer in på bostadsmarknaden eller är rädda för att åka ut ur den? För vi vet ju – utan en egen bostad fungerar inte resten av livet.

Därför måste Sverige få en ny social bostadspolitik. Det går att bygga nytt för alla plånböcker. Det går att renovera så alla har råd att bo kvar. Allmännyttan kan bli ett kraftfullt bostadspolitiskt verktyg för att häva trångboddhet, segregation och hemlöshet.

Därför säger vi nej till marknadshyror, renovräkningar, utförsäljning och ombildningar, vilket du kan läsa i vårt bostadspolitiska program.

Säg nej till regeringens hyreschock
Vår regering har i Januariavtalet lovat att införa marknadshyror i nybyggnation år 2021. Det är första steget till marknadshyror i hela beståndet, alltså att hyresvärden ensam bestämmer hur mycket du ska betala i hyra. Hyrorna kommer höjas drastiskt i hela Göteborg och allra mest i attraktiva områden som Majorna och Kungsladugård.

Och det är det här som är poängen med marknadshyror. Syftet är inte att få fart på byggandet av nya bostäder. Det är redan mycket lönsamt att äga hyresfastigheter. Syftet är dels att öka värdarnas vinster. Men framför allt är syftet att friställa bostäder genom att människor inte har råd att bo kvar. Trångboddhet och hemlöshet kommer öka.

Marknadshyror kommer också innebära att det offentliga får kraftigt ökade utgifter för bostadsbidrag, bostadstillägg och så kallad social housing (subventionerade bostäder för de som inte har råd med marknadshyror). Marknadshyror innebär alltså en enorm överföring av pengar från hyresgäster och det offentliga till hyresvärdarna. Våra skattepengar kommer gå till deras skattkistor. Det kommer bli mindre över till offentliga verksamheter som skola, vård och omsorg.

Därför säger Hyresgästföreningen nej till marknadshyror. Kom med du också! Skriv under vår kampanj mot regeringens hyreschock. Värna det kollektiva förhandlingssystemet där likvärdig bostad ska ha lika hyra.

Hur höga blir hyrorna med marknadshyror?
En ny rapport om marknadshyror visar att marknadshyror skulle innebära hyreshöjningar på upp till 5 000 kronor i månaden för många hyresgäster. Rapporten är uppdelad i fem delrapporter om fem svenska städer. Här hittar du rapporten om hur mycket hyrorna skulle höjas i Göteborg.

En annan grupp som skulle få det svårare är alla de unga som ännu inte fått tag på ett eget boende. Redan i dag är 213.000 unga ofrivilligt hemmaboende i Sverige. Marknadshyror skulle i många fall göra det helt omöjligt för dem att flytta hemifrån.