Våra förtroendevalda


Styrelse 2019-2020

Ronny Bengtsson, ordförande
Lilly Bendevis, ledamot
Marita Hägg, ledamot, ekonomiansvarig
Maria Ilves, ledamot, sekreterare
Johan Jensen, ledamot
Sabina Julin, ledamot
Therese Stenberg, ledamot
Lina Wellman, ledamot
Emma Nordenberg (ledamot)
Mathias Kündig, ersättare

Revisorer
Bengt Klang
Maria Schmith

Ledamöter Hyresgästföreningen Region västra Sveriges fullmäktige
Lilly Bendevis (ledamot)
Ingmar Gunnard (ledamot)
Patrick Hoogwinkel (ledamot)
Roger Hultgren (ledamot)
Johan Jensen (ledamot)
Barbro Norén Klang (ledamot)
Maria Melin (ledamot)
Gabriel Samuelsson (ledamot)
Therese Stenberg (ersättare)
Barbro Svensson (ersättare)
Lina Wellman (ersättare)
Mathias Kundig (ersättare)

Förhandlare Familjebostäder
Maria Melin
Barbro Norén Klang

Förhandlare Göteborgs Stads Bostads AB (Bostadsbolaget)
Gloria Realpe
Barbro Norén Klang

Förhandlare Poseidon
Maria Melin
Ingmar Gunnard

Privata
Leif -Arne Ljungholm
Therese Stenberg

Stena Fastigheter
Arne Pettersson
Britta Brus

Valberedning
Börje Carlsson (sammankallande)
Kalle Carlsson
Barbro Norén Klang
Jonas Göransson (ersättare)
Maria Melin (ersättare)

Kontakt valberedningen: mejl d3548@hotmail.com Snigelpost Hyresgästföreningen Västra Göteborg, Valberedningen, Mariaplan 1, 414 71 Göteborg.