Våra förtroendevalda


Styrelse 2019-2020

Ronny Bengtsson, ordförande
Lilly Bendevis, ledamot
Marita Hägg, ledamot, ekonomiansvarig
Sabina Juhlin, ledamot
Therese Stenberg, ledamot
Lina Wellman, ledamot
Mathias Kündig, ledamot

Revisorer
Bengt Klang
Maria Schmith

Ledamöter Hyresgästföreningen Region västra Sveriges fullmäktige
Lilly Bendevis (ledamot)
Ingmar Gunnard (ledamot)
Patrick Hoogwinkel (ledamot)
Roger Hultgren (ledamot)
Barbro Norén Klang (ledamot)
Maria Melin (ledamot)
Therese Stenberg (ledamot)
Barbro Svensson (ersättare)
Lina Wellman (ersättare)
Mathias Kundig (ersättare)

Förhandlare Familjebostäder
Maria Melin
Barbro Norén Klang

Förhandlare Göteborgs Stads Bostads AB (Bostadsbolaget)
Gloria Realpe
Barbro Norén Klang

Förhandlare Poseidon
Maria Melin
Ingmar Gunnard

Privata
Therese Stenberg

Stena Fastigheter
Britta Brus

Valberedning
Börje Carlsson (sammankallande)
Kalle Carlsson
Barbro Norén Klang
Jonas Göransson (ersättare)

Kontakt valberedningen: mejl d3548@hotmail.com Snigelpost Hyresgästföreningen Västra Göteborg, Valberedningen, Mariaplan 1, 414 71 Göteborg.