Våra förtroendevalda

Styrelse 2018-2019
Ronny Bengtsson, ordförande
Lilly Bendevis, ledamot
Ingmar Gunnard, ledamot
Marita Hägg, ledamot, ekonomiansvarig
Maria Ilves, ledamot, sekreterare
Maria Melin, ledamot
Gabriel Samuelsson, ledamot
Therese Stenberg, ledamot
Lina Wellman, ledamot
Roger Hultgren, ersättare

Revisorer
Bengt Klang
Bodil Karlsson

Ledamöter Hyresgästföreningen Region västra Sveriges fullmäktige
Maria Ilves (ledamot)
Ingmar Gunnard (ledamot)
Barbro Norén Klang (ledamot)
Bengt Klang (ledamot)
Lilly Bendevis (ledamot)
Roger Hultgren (ledamot)
Maria Melin (ledamot)
Gabriel Samuelsson (ledamot)
Barbro Svensson (ersättare)
Therese Stenberg (ersättare)
Lina Wellman (ersättare)
Jonas Göransson (ersättare)

Förhandlare Familjebostäder
Maria Melin
Barbro Norén Klang

Förhandlare Göteborgs Stads Bostads AB (Bostadsbolaget)
Gloria Realpe
Barbro Norén Klang

Förhandlare Poseidon
Maria Melin
Gabriel Samuelsson

Privata
Leif -Arne Ljungholm

Stena Fastigheter
Arne Pettersson
Britta Brus

Valberedning
Börje Carlsson (sammankallande)
Calle Karlsson
Barbro Norén Klang
Jonas Göransson

Kontakt valberedningen: mejl d3548@hotmail.com Snigelpost Hyresgästföreningen Västra Göteborg, Valberedningen, Mariaplan 1, 414 71 Göteborg.