Organisationen Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen är en partipolitiskt obunden medlemsorganisation för hyresgäster. Föreningen arbetar för allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Visionen är ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. 525 000 hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen är organiserad i fyra nivåer:

I bostadsområdena
Den lokala hyresgästföreningen är basen i hyresgästföreningens verksamhet. I Göteborg är de lokala hyresgästföreningarna organiserade kvartersvis. Högsta beslutande organ är årsmötet, som normalt hålls i februari. På årsmötet väljs en styrelse som ansvarar för att driva verksamheten under året.

Den lokala hyresgästföreningens verksamhet bestäms av medlemmarna. Det kan handla om samrådsmöten med hyresvärdens representanter, sommarblommor, sociala aktiviteter som gårdsfester och resor. Verksamhetsmedlen till den lokala hyresgästföreningen betalas av alla hyresgäster i kvarteret. Det är självklart att alla hyresgäster – vare sig de är medlemmar eller inte – får delta på lika villkor i den lokala hyresgästföreningens aktiviteter.

Alternativet till en lokal hyresgästförening är ett husombud. Det går också att skapa mer informella grupper som arbetar med en eller ett fåtal frågor.

Här hittar du mer om det lokala arbetet.

Stadsdelen och kommunen
I dag finns 14 föreningar i västra Sverige. En av dem är Hyresgästföreningen Västra Göteborg. Föreningen viktigaste uppgifter är att stötta de lokala hyresgästföreningarna, att delta i hyresförhandlingarna och att arbeta med bostadspolitik. Men vår förening har en mycket bred verksamhet som syftar till att skapa en bättre bomiljö för alla som bor i våra stadsdelar. Vi arbetar ideellt.

Regionen – Hyresgästföreningen Region Västra Sverige
Hyresgästföreningen är uppdelad i regioner. Vi tillhör Hyresgästföreningen Region Västra Sverige. Regionkontoret ligger på Första Långgatan 21. Där finns både förtroendevalda och anställda. Regionens anställda förhandlare förhandlar om hyrorna tillsammans med förtroendevalda. Jurister hjälper medlemmarna med olika frågor rörande boendet. Projektsamordnare driver projekt ute i regionen, som t.ex. Ekologisk stadsdel Majorna som avslutades 2012.

Regionens högsta beslutande organ är regionfullmäktige. Representanter till fullmäktige väljs på hyresgästföreningarnas årsmöten.

Nationell nivå  – Hyresgästföreningen Riksförbundet. Riksförbundet arbetar bl.a. med information, politisk opinionsbildning och utredningar i boendefrågor. Högsta beslutande organ är förbundsstämman och förbundsstyrelsen. Deltagarna på förbundsstämman väljs på regionernas fullmäktigemöten.

Källa: www.hyresgastforeningen.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.