Hyresgästföreningen – snart ett sekel

cirkel 3En notis i tidningen Ny Tid berättar att Majornas Hyresgästförening bildats vid ett möte den 4 april 1924 i Västra Realläroverkets musiksal. Interimsstyrelsen valde Herr Sven Petterson, boende på Ankargatan 24, till föreningens ordförande. I Masthugget fanns redan en hyresgästförening sedan året innan och föreningen i Kungsladugård startade redan 1922. Så småningom slogs föreningarna samman till att bli det som idag är Hyresgästföreningen Västra Göteborg.

Vi uppmärksammade föreningens 90-årsjubileum under 2014. Nu fortsätter vi att vårt sökande, bl.a. på Folkrörelsearkivet, efter berättelser om den tidiga hyresgäströrelsen. Vi vill lyfta fram den kamp som våra företrädare förde och som gör att vi i dag har en stark hyresgäströrelse, kollektivt förhandlade hyror och en lagstiftning som ger hyresgäster besittningsskydd. Mycket återstår dock för att ge hyresgästerna reellt inflytande vid ombyggnationer så att alla som vill har råd att bo kvar.