Engagera dig lokalt

Vill du ha bättre underhåll och mer trygghet i boendet? Tycker du att din gård behöver fräschas upp? Vill du ordna sociala aktiviteter med grannarna? Organisera dig i en lokal hyresgästförening, bli husombud eller skapa en gårdsförening!

Att stödja den lokala verksamheten är en av våra viktigaste uppgifter. Det är till oss du vänder dig om du vill starta en lokal hyresgästförening eller gårdsförening eller vill bli husombud. Vi hjälper också till med den löpande verksamheten. Det kan gälla frågor inför årsmötet, stöttning i kontakter med fastighetsägarens representanter och mycket annat. Dessutom ordnar vi konferenser och öppet hus för våra lokala hyresgästföreningar, husombud och gårdsföreningar.

I västra Göteborg finns ungefär 50 lokala hyresgästföreningar, husombud och gårdsföreningar. Gårdsföreningarna i Kungsladugård är samlade i Lokala hyresgästföreningen Slottsälven som är en paraplyorganisation.

Vill du veta mer? Kontakta oss på vastra.goteborg@hyresgastforeningen.o.se.

Här kan du läsa mer om de olika organisationsformerna.