Dokument & lästips

Vill du veta hur du och dina grannar genomför ett samråd med din värd? Vill du veta vad vi i Hyresgästföreningen västra Göteborg gör hur vi vill lösa bostadsbristen? Vill du nörda ner dig i litteraturen? Här hittar du dokument, broschyrer och lästips!

Bostadspolitik – det handlar om ditt hem
Oroad över bostadsbrist, trångboddhet och renovräkningar? Vi har tillsammans med de andra Hyresgästföreningarna i Göteborg tagit fram ett gemensamt bostadspolitiskt program. Den finns i två versioner, en på fyra sidor och ett lite utförligare på åtta sidor. Vi håller på att uppdatera programmet och lägger upp det här så snart det är klart.

Vår verksamhetsberättelse
Nyfiken på vad vi gör? Läs vår verksamhetsberättelse för år 2019.

Dokument för lokalt arbete
Att stötta den lokala verksamheten är en av våra viktigaste uppgifter. Här hittar ni några dokument som är bra att ha.

Checklista för samråd
Liten handbok för cykelparkering
Trivselregel för cykelparkering
Trivselregler för cykelparkering – Majorna

Hyresgästföreningens stadgar
Hyresgästföreningens Stadgar utgör grunden för vår verksamhet. Stadgarna antas av Hyresgästföreningens Förbundsstämma som hålls vartannat år. De reviderades senast på Förbundsstämman 2018.

Rapporter och skrifter från Hyresgästföreningen
Hyresgästföreningen låter ta fram rapporter och undersökningar i våra frågor. Här hittar ni mycket att läsa.
Kalla fakta om hur vi bor 2017 – en rapport om hur vi bor i västra Sverige.
Marknadshyror i Göteborg – en scenarioanalys – en rapport om hur mycket hyrorna i Göteborg skulle höjas om Sverige inför marknadshyror som en del partier vill
Var tredje kan tvingas flytta – en rapport om konsekvenserna av hyreshöjningar i samband med ombyggnationer i Göteborg
Så kommer vi till rätta med bostadsbristen, rapport från Hyresgästföreningen 2016.
200 000 hyresrätter – Dags att gå från ord till handling – Hyresgästföreningens förslag på åtgärder för att bygga bort bostadsbristen
Hållbar ombyggnad – enda vägen framåt
Egen härd guld värd – för ungas rätt till ett eget boende.
Efterlyses: Fler hem för unga vuxna – rapport om bostadsbristen bland unga
Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? – en undersökning om unga vuxnas boende i Göteborgsregionen. Hyresgästföreningen har också gett ut en upplaga för Stockholmsregionen och en för Malmöregionen.
Hur bor studenter? Hur vill de bo? – en undersökning om studenters boende.

Boktips
CRUSH: 13 myter om bostadsfrågan (Dokument Press 2016)
Forsman, Peter & Svanberg, Pär: Rätten till ett hem – 40 år med Hyresgästföreningen och bostadspolitiken (Hyresgästföreningen 2016)
Franzén, Mats & Hertting, Nils & Thörn, Catharina: Stad till salu: entreprenörsurbanismen och det offentliga rummets värde (Daidalos 2016)
Elisabeth Lilja: Den segregerade staden – Tre kvarter i Stockholms innerstad (Stockholmia Förlag 2011)
Nylander, Ola: Svensk bostad 1850-2000 (Studentlitteratur 2013)
Salonen, Tapio: Nyttan med allmännyttan (Liber 2015)
Thörn, Håkan: Stad i rörelse – Stadsomvandlingen och striderna om Haga och Christiania (Bokförlaget Atlas 2013)

För den som vill läsa på om de juridiska aspekterna av bostadsfrågan finns
Christensen, Anna:Hemrätt i hyreshuset – En rättsvetenskaplig studie av bostadshyresgästens besittningsskydd (Norstedt Juridik 1994)
Larsson, Nils & Synnergren, Stieg & Wahlström, Christina: Bostadshyresavtal i praktiken

Böckerna speglar inte nödvändigtvis Hyresgästföreningens hållning i frågan.